Алгоритм організації та проведення ПМПК
Попередня підготовка

         Про засідання ПМПК слід повідомити членів консиліуму за мі­сяць до початку. Упродовж місяця усім учасникам необхідно роздати пам’ятку, в якій буде зазначено обгово­рювану проблему, запропоновані практичні рекомендації щодо про­ведення аналізу проблеми, діагностування тощо.

 

Порядок денний ПМПК

1.      Інформація завідувача ЗДО — керівника ПМПК, який окреслює проблему й оголошує обговорювані справи.

2.      Інформація методиста ЗДО щодо сутності обговорюваної теми.

3.      Обговорення проблеми членами ПМПК, які характеризують стан психічного та фізичного здоров’я дитини.

4.      Обговорення дій суб’єктів освітнього простору щодо сумісних дій у корекційно - розвивальній роботі.

5.      Оформлення підсумкових документів.

_____________________________________________________________________________

 

Характеристики що надаються спеціалістами

 

Лікар - педіатр:

- психоневрологічний діагноз та прогноз розвитку дитини;

- група здоров’я;

- соматична патологія та її вплив на розвиток дитини;

- рекомендації спеціалістам;

- стан здоров’я аналізаторів та його вплив на розвиток дитини;

- результати обстеження рівня розвитку аналізаторів та рекомен­дації щодо створення розвивального предметно-просторового середовища.

 

Лікар – ортопед:

- ортопедичний діагноз,

- розподіл дітей по підгрупам  згідно діагнозів

-  вплив порушень опорно – рухового апарату  на розвиток дитини

- рекомендації спеціалістам

- рекомендації що до виконання призначень лікаря – ортопеда (фізіотерапія,

 

Старша медична сестра:

- результати огляду лікарів;

- фізичний статус дитини;

- планування оздоровчих заходів щодо супроводу дитини.

 

Сестра медична з ЛФК:

- розподіл дітей по підгрупах згідно діагонозу лікаря - ортопеда;

- активність на заняттях та індивідуальність підходу відповідно віку дітей та діагнозу;

- переваги у вправах;

- координація рухів;

- важливість взаємозвязку між вихователями та сестрою медичною  з ЛФК.

 

Сестра медична з масажу:

- показання до проведення і дозування массажу (за узгодженням з лікарем);

- вид і кількість сеансів проведеного масажу;

- особливості прийняття процедур дитиною.

 

Медсестра з фізіотерапії:

- показання до проведення і дозування фізіопроцедур

- вид і кількість проведення процедур

- виконання рекомендцій лікаря – ортопеда.

 

Вихователь:

- навички самообслуговування;

- характер взаємовідносин у колективі однолітків і дорослих;

- особливості ігрової діяльності дитини;

- рівень розвитку конструктивних навичок дітей;

- особливості сприйняття форми, кольору, розміру у дітей;

- труднощі у засвоєнні програми, за якою працює ЗДО.

 

Вихователь-методист ЗДО:

- узгодження дій учасників освітнього простору за схемою «дитина-фахівець-сім’я»

- виконання рекомендації в організації педагогічної роботи з дітьми групи «ризику»

- надання рекомендації по збагаченню розвиваючого середовища груп, з використанням сучасних здоров’язберігаючих педагогічних технологій.

 

Учитель - логопед:

- особливості мовленнєвого розвитку дитини;

- вплив двомовного середовища на темп якість  мовленнєвого розвитку;

- можливості корекційної роботи з мовленнєва пасивною дитиною.

 

Музичний керівник:

- здібності до творчої діяльності;

- можливості використання різноманітних прийомів у корекції проблем дитини;

- рівень розвитку слухового аналізатора.

 

Інструктор з фізичної культури

- показники виконання основних рухів (результати моніторингу);

- особливості виконання рухів;

- координація рухів;

- активність на заняттях;

- переваги у вправах;

- розуміння команд;

- рекомендації щодо проведення індивідуальної роботи з урахуванням  фізичного стану дітей,  роботи з розвитку основних рухів, з питань виконання фізкультурних вправ, фізкомплексів, використання нетрадиційного обладнання.

 

Практичний - психолог:

- результати обстеження інтелекту;

- характеристика пам’яті;

- характеристика уваги;

- особливості міжособистісних стосунків;

- характеристика сім’ї дитини, особливостей взаємовідносин і стилю виховання;

- вплив сімейних конфліктів на розвиток дитини;

 

- адаптаційні можливості дитини.


Основні показники, які містить індивідуальна картка розвитку дитини

 

Розділи індивідуальної картки розвитку дитини

Спеціаліст, що відповідає за заповнення розділу

Підстава для заповнення розділу

Періодичність заповнення розділу

Характер адаптації дитини до умов ДНЗ

Вихователі, практичний психолог

Листок адаптації, анкети батьків

Один раз при вступі дитини до ДНЗ

Стан здоровя дитини

Сестра медична старша

Медична картка

Двічі на рік

Рівень фізичного розвитку дитини

Інструктор з фізичного виховання

Протокол діагностики

Двічі на рік

Рівень психічного розвитку (пізнавальні процеси, якості особистості, спілкування та різні види діяльності)

Практичний психолог

Висновок за результатами діагностики

Щоквартально та за запитом учасників педпроцесу на етапах розвитку, що вимагають супроводу

Рівень засвоєння дитиною програмового матеріалу

Вихователь-методист

Висновок за результатами діагностики

Тричі на рік

Рівень готовності дитини до навчання у школі

Практичний психолог

Висновок за результатами діагностики

Двічі – лютий та травень

Висновки психолого-педагогічних консиліумів

Практичний психолог

Експертний висновок спеціалістів з ПМПК

Нерегламентована

 

 

Індивідуальна картка розвитку дитини

 1.  Група ________________________________________________________________________

2.  Дата народження дитини _______________________________________________________

3.  Дата вступу до ДНЗ ____________________________________________________________

4.  Дата заведення картки __________________________________________________________

5.  Характер адаптації дитини до умов ДНЗ (заповнюється вихователем та практичним психологом за результатами анкетування батьків і спостережень за дитиною) _____________

________________________________________________________________________________

6.  Ступінь адаптації _____________________________________________________________

7.  Характер спілкування з дорослими _______________________________________________

________________________________________________________________________________

8.  Шкідливі звички ______________________________________________________________

9.  Сформованість КГН ___________________________________________________________

10.  Індивідуальні особливості дитини _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

11.  Стан здоровя дитини (заповнює медичний працівник на основі медичної картки дитини, результатів огляду лікаря-ортопеда):

Параметри визначення групи здоровя

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

 

Ортопедичний діагноз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другорядні діагнози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультурна  група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група здоровя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Фізичний розвиток (заповнює інструктор з фізичного виховання):

Компоненти діагностики

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

Біг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кидання набивного мяча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнучкість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівновага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витривалість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Психічний розвиток (заповнює практичний психолог):

Компоненти діагностики

Психічний розвиток

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

Пізнавальна сфера

Сприйняття:

·  кольору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  величини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  простору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мислення:

·  наочно-дійове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  наочно-образне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  понятійне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память:

·  слухова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  зорова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційно-вольова сфера

Тривожність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імпульсивність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агресивність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжособистісні відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довільність поведінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційна сфера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Розвиток музичних навичок (заповнює музичний керівник)

Компоненти діагностики

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

Слухання музики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музично-ритмічні рухи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рівень засвоєння програмового матеріалу (заповнюють вихователі):

Компоненти діагностики

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

Формування елементарних математичних уявлень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання про навколишній світ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ до природознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний рівень засвоєння програмового матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Розвиток мовлення (заповнюється учителем-логопедом)

Компоненти діагностики

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

20__/20__ н.р.

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

вересень

травень

Словник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звязне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звукова культура мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонематичний слух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складова структура слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляторна моторика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрібна моторика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєвий діагноз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Психолого-педагогічний консиліум

Дата

Експертний висновок спеціалістів

Рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Рівень готовності до навчання у школі

Дата

Вид готовності

Рівень

Рекомендації

 

Фізична

 

 

Педагогічна

 

 

Психологічна

 

 

Загальний висновок

 

 

 

Фізична

 

 

Педагогічна

 

 

Психологічна

 

 

Загальний висновок

 

 

 

 

Дата _________________ 20____р

 

Загальний висновок _________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЛИСТ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   

Спеціаліст________________________________

 

з/ч

П.І. дитини

Вікова група

Виявлені проблеми в розвитку дитини

Методи корекційної роботи 

Результативність роботи

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛ № __

ЗАСІДАННЯ ПСИХОЛОГО -  МЕДИКО - ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ

Тема: визначення кількості дітей групи ризику, напрямів роботи та узгоджених дій за результатами вивчення розвитку дітей.

Дата проведення консиліуму: _____________  р.

Учасники консиліуму: завідувач, вихователь-методист, лікар-ортопед, лікар – педіатр, сестра медична старша, сестра – медична  з ЛФК, сестра – медична з масажу,  інструктор з фізвиховання, музичний керівник, учитель-логопед, практичний психолог, медсестра з фізіотерапії, вихователі, запрошені батьки.

№ вікової групи: № ____________                        Кількість дітей  «групи ризику»:       ______________                      

 

Зміст супроводжуючої діяльності учасників консиліуму

 

№ з/ч

Учасники консиліуму

Реабілітаційна, корекційно-розвиваюча робота  за загальними напрямками

Термін виконання

Примітки

Діти

Педагоги

Батьки

1.

 

 
 
 

 

 

2,

 

 
 
 

 

 

3,

 

 
 
 

 

 

  

Голова ПМПК             ________________________________________

 Секретар ПМПК         ________________________________________       

  ______________________________________________________________________________________

 

Протокол узгоджених дій за результатами педагогічного консиліуму

для забезпечення спадкоємності всіх учасників навчально-виховного процесу в роботі з дітьми групи “ризику”

з метою корекції комплексного плану надання допомоги цим дітям, їх реабілітації та всебічного розвитку.

 

Характеристика проведеної роботи.

Дата проведення консиліуму: 27.01. 2015 р.

Учасники консиліуму: завідувач, вихователь-методист, лікар-ортопед, педіатр, м\с ЛФК, учитель-логопед, практичний  психолог, вихователі,

запрошені батьки.

Вікова група: середній, старший дошкільний вік.   № груп: 2, 3, 5. Кількість дітей групи “ризику”:   4 Кількість проблемних груп:  1

 

№ з\ч

Група “ризику”

П.І. дітей виділеної групи

№ гр.

Стисла характеристика проведеної роботи

вік

Група

здоров’я

Передбачені причини проблеми

Заходи впливу
Учасники навчально-виховного процесу

Вихователі групи

Спеціалісти

Медична

служба

Батьки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2