Література

 1.       Ануфрієв А.Ф., Костроміна С.Н. Як здолати труднощі в навчанні дітей. М., 2001.

2.       Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогічний консиліум і корекційно-розвивальна робота в школі. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008.

3.       Венгер А.Л. «Психологічне консультування і діагностика». Практичне керівництво. – М., «Генезис», 2001.

4.       Виготський Л.С. Розвиток вищих психічних функцій. – М., 1960.

5.   Дунаєва З.М., Коробейніков І.А. Основні завдання і зміст діагностики в умовах роботи ПМПк//виховання і навчання дітей з порушеннями у розвитку. – 2007. - №4. – с. 60-64.

6.       Діагностика і корекція психічного розвитку дошкільника. Під ред. Я.Л.Коломенського. Мінськ, 1997.

7.       Забрамна С. Д Від діагностики до розвитку. - М., 1998.

8.       Забрамна С. Д. Психолого-педагогічна діагностика розумового розвитку дітей. - М., 1995.

9.       Забрамна С. Д., Боровик О. В. Практичний матеріал для психолого-педагогічного обстеження. - М. 2003.

10.  Психолого-педагогічне консультування і супровід розвитку дитини: Посібник для вчителя-дефектолога/Под. ред. Л.М.Шпіциної. – М: ВЛАДОС, 2003.

11.   «Про психолого-педагогічну і соціальну реабілітацію осіб з обмеженими можливостями».

12.  Психолого-медико-педагогічне обстеження дитини. / Під ред. Семаго М.М. - М., 1999.

13.  Психологічна діагностика: Проблеми і дослідження / Під ред. К.М. Гуревича. - М., 1981.

14.  Психологічна діагностика розвитку дітей дошкільного віку. / Під ред. О.А. Стребельової.

15.  Психолого-педагогічна діагностика. / Під ред. І.Ю. Левченко, С. Д. Забрамної. - М., 2003.

16.  Пускаєва Т. Д. Про вивчення специфіки структури пізнавальної діяльності дітей із ЗПР. //Дефектологія. - 1980. - № 3.

17.  Семенович А.В. Нейропсихологічна діагностика і корекція в дитячому віці. - М., 2002.

18.  СтребельоваО.А Формування мислення у дітей з відхиленнями в розвитку. - М., 2001.

19.  Ульенкова У. В., Лебедєва О. В. Організація і зміст спеціальної психологічної допомоги дітям з проблемами в розвитку. - М., 2002.

20.  Усанова О. Н. Діти з проблемами психічного розвитку. - М., 2004

21.  Фальковская Л.П., Фёдорова К.А. Психолого-медико-педагогический консилиум – ресурс формирования профессиональной компетентности специалистов служб сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.//Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. №4. с.5-54.