Використання скляного мольберту на логокорекційних заняттях учителя-логопеда має інноваційний характер. Дана технологія актуальна тим, що використання скляного мольберту сприяє розвитку тактильних відчуттів, дрібної моторики, розвитку мовлення, комунікативних навичок, пізнавальної сфери у дітей з особливими освітніми потребами.