Вимоги до матеріально-технічної бази ЗДО №232 визначаються відповідними будівельними санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також  Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №1633Будівля ЗДО №232, територія і розташовані на ній приміщення відповідають Законам України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, Державним будівельним нормам України та утримуються в належному стані.

      Матеріально-технічна база ЗДО №232 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, має задовільний стан. 

      Забезпечення матеріально-технічної бази ЗДО №232 здійснюється за рахунок бюджетного фінансування, добровільних благодійних внесків на благодійний фонд «Розвиток».

   Для організації і проведення навчально-виховного процесу, фізкультурно-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми у закладі створені необхідні умови: обладнано 6 вікових групових приміщень; адміністративний та методичний, медичний кабінети; музичну, спортивну зали та залу з лікувальної фізкультури; кабінети практичного психолога, учителя-логопеда, музичного керівника, масажний та фізіотерапевтичний кабінети; розвивальну кімнату; кабінет завідувача господарства, харчоблок, пральню, підсобні приміщення тощо.

В групах створені належні санітарно-гігієнічні умови для задоволення вікових та індивідуальних потреб дітей в організованій та самостійній діяльності. Обладнання груп в задовільному стані, доцільно розміщені меблі та розвиваючі центри, відсутні предмети, що становлять загрозу для здоров'я дітей. Маркування та розміщення меблів відповідає санітарним вимогам.  

     На території дошкільного закладу обладнані ігрові та спортивний майданчики. Кожна вікова група має ігровий майданчик доповнений нестандартним ігровим обладнання виготовленим та встановленим при допомозі батьків. Щороку за допомогою батьків, працівників все обладнання групових майданчиків ремонтується і фарбується.

         Для якісного проведення навчально-виховного процесу периодично оновлюються та купуються: наочність, ілюстративний матеріал, методична та художня література, здійснюється підписка на періодичну літературу. Слід відмітити, що матеріальна база вікових груп кожного року оновлюється та частково поповнюється. Іграшки, ігри, навчально-дидактичне обладнання підбираються відповідно до вимог Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №1633.

  Оснащення освітнього процесу

 в групі раннього віку, де виховуються діти від 2 до 3  років,  іграшкам, посібниками та обладнанням, необхідними для успішної реалізації завдань формування ключових життєвих компетенцій упродовж дошкільного дитинства

   

Ранній вік

(від народження до 3 років)

Основні види дитячої діяльності

%

Ігрова 

 

80

Рухова

 

70

Художня

образотворча

85

театральна і літературна

80

Мовленнєво -пізнавальна

ознайомлення із природ-ним довкіллям

65

ознайомлення із соціаль-ним і предметним довкіллям

70

формування елементар-них математичних уявлень

80

Трудова 

праця в природі

70

господарсько-побутова праця

40

Технічні засоби навчання

додатково у методич-ному кабінеті – БФП, ламінатор;

піаніно у груповому

приміщенні.

100

 

 Оснащення освітнього процесу

 в групах дошкільного віку, де виховуються діти від 3  до 6(7) років, іграшкам, посібниками та обладнанням, необхідними для успішної реалізації завдань формування ключових життєвих компетенцій упродовж дошкільного дитинства

 

Передшкільний вік

(від 3 до 6 (7) років)

Основні види дитячої діяльності

%

Ігрова 

 

65

Рухова

 

75

Художня

образотворча

85

музична

85

театральна і літературна

85

Мовленнєво -пізнавальна

ознайомлення із природ-ним  довкіллям

65

ознайомлення із соціаль-ним і предметним довкіллям

70

формування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання грамоти

80

формування елементар-них математичних уявлень

75

Трудова 

 

художня праця

75

праця в природі

80

господарсько-побутова праця

90

Технічні засоби навчання

додатково у методич-ному кабінеті – БФП;

додаткове обладнання і матеріали

70

  В середньому по ЗДО     75 %               

         За 2017-2018 н.р. на ЗДО №232 виділено ліміти на енергоносії, а саме: електроенергія – ліміт 46675кВт, фактично використано 41395 кВт, економія складає 5280 кВт; холодна вода – ліміт 253 м³, фактично використано 173 м³, економія складає 80 м³; гаряча вода – ліміт 887 м³, фактично використано  1037м³, перевитрата складає 150 м³; теплоносії – ліміт 234,1 Гкал, фактично використано 183,5 Гкал, економія складає 50,6 Гкал. В порівнянні з 2015-2016 н.р. кількість наданих лімітів на всі енергоносії в 2016-2017 н.р. зменшилась

         Депутатом Запорізької міської ради Полюсовим В.В. було виділено 30000грн. для придбання будівельних матеріалів,  депутатом Запорізької міської ради Володьковим М.М. було виділено в 2016-2017 н.р. 27650 грн на придбання м’яких модулів для корекційної роботи з дітьми та сертифікат на 20000 грн для придбання оргтехніки, холодильника на харчоблок на суму 12000грн.

         Результативною та дієвою є робота колективу та батьківського загалу щодо забезпечення в закладі належних умов для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог, модернізації матеріально-технічної бази.

На сьогоднішній день залишаються невирішеними наступні проблеми, вирішення яких планується впродовж  2018 – 2019 років (за планом розвитку ЗДО № 232):

-         заміна дитячих меблів група № 6 (ігрові меблі);

-         ремонт покрівлі 100 кв.м.;

-         ремонт аварійного виходу;

-         заміна електрообладнання (електросковороди);

-         поточні ремонти електромережі;

-         придбати медичне обладнання (медичні ваги).