Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 "Сіренький зайчик" є закладом для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова - українська мова 

 

В ЗДО функціонують:

1 група  для дітей раннього віку (від 2 до 3 років),

5 груп для дітей передшкільного віку (від 3 до 6(7) років), які мають порушення  опорно-рухового аппарату.

 

Заклад працює

за 5-ти денним робочим тижнем

 з 6:30 до 18:30

 

 (окрім святкових та вихідних днів)

 Відповідно до  Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу,  затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.02.2002 №128, наповнюваність груп дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату не повинна перевищувати 8 дітей. Всього за нормативами наповнюваність ЗДО повинна складати 48 дітей.

  На 01.09.2019р. ЗДО відвідує 83 дитини: 

 

№, назва групи

Вік дітей

Кількість дітей

Група №1 «Горобинка»

для дітей раннього віку (від 2 до 3 років)

12 дітей

Група №2 «Полуничка»

для дітей молодшого дошкільного віку

(від 3 до 4 років)

 

18 дітей

Група №3 «Віночок»

для дітей старшого дошкільного віку

(від 5 до 6(7) років)

15 дітей

Група №4 «Золота рибка»

для дітей середнього дошкільного віку

(від 4 до 5 років)

12 дітей

Група №5 «Берізка»

для дітей середнього дошкільного віку

(від 4 до 5 років)

12 дітей

Група №6 «Ромашка»

для дітей старшого дошкільного віку

(від 5 до 6(7) років)

 

14 дітей


З дітьми працюють кваліфіковані фахівці:

- вихователі,            

- музичний керівник,

- сестра медична з массажу,        

- практичний психолог,

- інструктор з фізичного виховання,    

- учитель-логопед,

- сестра медична з лікувальної фізкультури,    

- лікар-ортопед,

- сестра медична старша.


Організація навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється державною мовою та відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (2628-14), вимог Базового компонентну дошкільної освіти в Україні (нова редакція), листа МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році» від 13.06.2019 №1/9-322,  і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

         Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 (305-2003-п), навчальний рік у ЗДО розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

   Діяльність спеціального закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем. 

      2019-2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2019 року святом – День знань і закінчується 31 травня 2020 року.

    З 1 червня по 31 серпня 2020 року період літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

  Зміст діяльності спеціального дошкільного навчального закладу на літній період є складовою частиною річного плану роботи. Він розробляється перед початком нового навчального року у контексті ключових завдань діяльності дошкільного закладу, а наприкінці року (не пізніше травня) коректується, додатково заслуховується і затверджується на засіданні педагогічної ради.