Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в ЗДО

№№ п/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.1.

Популяризувати і широко висвітлювати на педгодинах, зборах колективу ЗДО факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.)

Постійно

Директор ЗДО,

вихователь-методист

1.2.

Розпочати впровадження медіаосвіти в ЗДО, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення педагогів та вихованців ЗДО

2016-2018 рр.

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

1.3.

Проводити освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням бесід із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

1.4.

Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав.

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

1.5.

Проводити у ЗДО тематичні заняття, конкурси з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

Вихователь-методист, вихователі вікових груп, музичний керівник.

1.6.

На «День знань» провести бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості вихованців та їхніх батьків  переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересня

 

Вихователь-методист, вихователі вікових груп, музичний керівник

1.7.

Комплектувати фонд бібліотеки  методичного кабінету ЗДО та книжкових куточків вікових груп літературою, спрямованою на  національно-патріотичне виховання

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

1.8.

Залучати дітей та їхніх батьків, педагогічний колектив ЗДО до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2.1

Колективу ЗДО ознайомитись з парціальною програмою  «Україна – наша Батьківщина» для дітей старшого дошкільного віку

2015-2016 рр.

Вихователь-методист, вихователі вікових груп, спеціалісти ЗДО

2.2.

Розробити методичні рекомендації з організації занять, сюжетно-рольових ігор, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики

2015 р.

Вихователь-методист, вихователі вікових груп, музичний керівник, інструктор з фіз.виховання

2.3.

Розробити методичні рекомендації щодо залучення батьків до національно-патріотичного виховання дітей «Батьківська школа», консультації у батьківських куточках вікових груп.

2015 р.

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2.4.

Розробка тематичних планів роботи ЗДО з організації національно-патріотичного виховання дошкільників за темами:

·        моє ім’я;

·        моя сім’я (сімейні традиції, сімейні реліквії, професії в моїй родині, світ родинних захоплень, сімейні обов’язки тощо);

·        моє місто/село (пейзажі, символи, історичні, культурні і природні пам’ятки, народні промисли);

·        моя країна (державні символи, столиця, державні свята; національності, які живуть в Україні, їх національні костюми, пісні і танці, національні страви).

Щорічно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2.5.

Використовувати в роботі з дітьми  розвивальні технології та заняття з формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією

Постійно

Вихователі вікових груп, спеціалісти ЗДО

2.6.

Розробити та здійснювати:

·        тематичні виставки дитячої творчості;

·        міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники вітчизни у моїй родині;

·        дитячі та родинні екологічні проекти

Щорічно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2.7.

Розробити методичні рекомендації з національно-патріотичного виховання, передбачивши теми:

·        мій родовід;

·        моє місто

·        національні традиції;

·        народні промисли;

·        моя Батьківщина – Україна (державні символи, державні свята):

Щорічно

Вихователь-методист, члени динамічної групи

2.8.

Практикувати проведення тематичних годин у формі:

·        постановок українських народних та сучасних казок;

·        майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2.9.

Впровадити виховні проекти:

·        «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (літературно-музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів);

·        «Я і моя родина – казковий дивосвіт» (літературно-музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів);

·        «Моя маленька батьківщина» (презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами українських дитячих письменників)

 

Вересень

2015 р.

Вересень

2016 р.

Вересень

2017 р.

Вихователь-методист, вихователі вікових груп,

музичний керівник

2.10.

Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані заняття: «Свято рідної мови», «Шевченківське слово»

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

2.11.

Використовувати на заняттях фізичної культури українські народні ігри згідно віку дітей

Постійно

Вихователі вікових груп,

2.12.

Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.)

Постійно

Вихователі вікових груп

2.13.

Проводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», «Планета дружби»

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп

3

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

3.1.

Впровадити  військово-патріотичну виховну систему «Джура» із залученням ігрових форм:

-         всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Котигорошко» молодшої вікової групи

-         всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Джура» середньої вікової групи

-         всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Сокіл» старшої вікової групи

Постійно

Вихователь-методист, вихователі вікових груп, інструктор з фіз.виховання

4

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4.1.

Створити електронну добірку дитячих мультфільмів, медіа презентацій, присвячену національно-патріотичному вихованню дітей.

IV квартал

2016 р.

Вихователь-методист, члени динамічної групи

4.2.

Забезпечити наповнення інформаційного контенту позитивною інформацією щодо привабливості образу України, державних символів, поваги до них, підтримки бажання жити й учитися в Україні, цінності національної спадщини, спрямованих на формування історичної пам’яті

Постійно

Вихователь-методист, члени динамічної групи

4.3.

Організувати та провести серію семінарів, консультацій  з патріотичного виховання дітей присвячених методиці формування патріотичного виховання в ранньому, дошкільному віці.

Щорічно

Вихователь-методист

4.4.

Створити на електронних носіях тематичні добірки українських літературних і музичних творів національно-патріотичної тематики

Постійно

Вихователь-методист, музичний керівник, члени динамічної групи

5

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕСУРСИ

5.1.

Створити банк  досвідів використання загальноукраїнського та регіонального компоненту виховання патріотизму, що накопичений у навчальних закладах району, міста, області.

ІV квартал 2015 р. – І  квартал 2017 р.

Вихователь-методист, члени динамічної групи

5.2.

Розробити:

·        рекомендації педагогам з формування патріотизму як настанови (системи переконань, властивості) особистості дитини;

·        рекомендації батькам з організації патріотичного виховання дитини раннього віку в сімї;

·        рекомендації батькам з організації патріотичного виховання дитини дошкільного віку в сімї;

·        рекомендації педагогам  з організації елементів патріотичного виховання в предметно-практичній діяльності дітей, які мають особливі потреби;

·        Чинники формування соціально-ціннісної поведінки дошкільників в сімї.

2015-2017 рр.

Вихователь-методист, члени динамічної групи

5.3.

Надавати рекомендаційні бібліографічні списки «Бібліотечка для вихователя», присвячені національно-патріотичній тематиці

Щорічно

Вихователь-методист, члени динамічної групи

5.4.

Провести серію семінарів для педагогів ДНЗ «Система національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку: пріоритети і засоби у контексті історичних викликів сучасності»; «Виховання елементів патріотизму у дітей старшого дошкільного віку засобами автентичних ігор»

2016-2017

 

 

 

Вихователь-методист, члени динамічної групи

5.5.

Провести круглий стіл з педагогами «Психолого-педагогічні умови становлення соціально-ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання дітей»

Листопад

2016 р.

Вихователь-методист, практичний психолог

5.6.

Організовувати та проводити відкриті заняття (уроки)  в ЗДО та ЗЗОШ з метою виховання національної самосвідомості вихованців та учнів.

Постійно

Вихователь-методист, вихователі старших груп, вчителі початкових класів ЗЗОШ