Таблиця визначення рівня досягнень дітей старших дошкільних груп

за освітніми лініями у межах БКДО  України

за 2018 – 2019 н.р. у СДНЗ № 232

Всього дітей                33

Вікова група/ (кількість дітей)

Місяць

Освітня лінія «Особистість дитини»

 

 

 

Освітня лінія «Дитина у соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Освітня лінія

«Гра дитини»

Освітня лінія «дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

Висновки

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

в

д

с

н

Старша група/

 

33

 

дітей

травень

кіль-ть

 

9

19

5

-

-

17

16

-

-

13

20

-

3

18

11

1

8

23

2

-

5

24

4

-

-

20

12

1

4

18

10

1

%

27,2

57,8

15

-

-

51,5

48,5

-

-

39,4

60,6

-

9

54,5

33,5

3

24,3

69,7

6

-

15,2

72,7

12,1

-

-

60,6

36,4

3

12

55

30

3


Моніторинг

 якості освіти дошкільників за освітніми лініями БКДО за травень 2019р.

по ЗДО № 232

(Дошкільний вік)

 

РІВНІ

(визначення в %)

Особистість

дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному

 довкіллі

Дитина у світі

культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі

Мовлення дитини

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Молодший вік

(25 дітей)

 

29

71

 

 

14

86

 

 

21

79

 

 

42

58

 

 

50

50

 

 

36

64

 

 

14

86

 

Середній вік

(18 дітей)

 

77

23

 

 

39

46

15

 

50

42

8

16

49

27

8

23

31

46

 

15

40

38

7

 

49

51

 

Старший вік

(29 дітей)

 

50

50

 

 

31

69

 

 

25

75

 

 

50

50

 

 

32

68

 

 

25

75

 

 

25

68

7

Всього (72 дитини)

 

52

48

 

 

28

57

15

 

30

62

8

16

45

31

8

23

37

40

 

15

33

45

7

 

25

68

7

 

В ЗДО вихователями дошкільних груп було обстежено 98% дітей дошкільного віку. Діагностичні обстеження проводились в групах дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти.       

Аналіз педагогічної діагностики дітей дошкільного віку свідчить про задовільний рівень знань, умінь та навичок вихованців згідно вимог програми та БКДОУ.

Низький рівень зумовлений наявністю у дітей діагнозів порушення опорно-рухового апарату різного ступеню, порушення мовлення, ЗПР, встановлених обласною психолого-медико-педагогічною консультацією КЗ «ЗОПМПК» ЗОР, а також індивідуально-психологічні особливості.

         Для досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу на кінець навчального року педагогам рекомендовано дотримуватись системного та інтегрованого підходів, проводити занять по підгрупам з урахуванням рівня розвитку дітей, використовувати  інноваційні технології, залучали до педагогічного процесу вузьких спеціалістів.

Результати педагогічного моніторингу знань, умінь та навичок (ЗУН) дітей дошкільного віку за 2018-2019 н.р.

 

Рівні ЗУН

Особистість

дитини

(фізичний розвиток),%

Дитина в соціумі,%

Дитина у природному

 довкіллі,%

Дитина у світі

культури

(зображувальна діяльність),%

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі,%

Мовлення дитини,%

Навчання грамоти,%

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

Молодший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

-

-

-

58

58

0

42

42

0

33

33

0

25

38

≥13

25

25

0

С

54

69

>15

26

42

≥16

42

58

≥ 16

42

52

≥16

42

54

≥12

59

68

≥9

Н

46

31

<15

16

0

≤16

16

0

≤ 16

25

15

≤ 10

33

8

≤25

16

7

≤ 9

Середній вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

17

25

>8

8

8

0

21

13

≤ 8

13

25

≥12

21

37

≥16

8

29

≥21

С

58

58

0

88

88

0

75

83

≥ 8

79

75

≤ 4

75

59

≤16

88

67

≤21

Н

25

17

<8

4

4

0

4

4

0

8

0

≤ 8

4

4

0

4

4

0

Старший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

28

45

>17

28

41

≥13

34

41

≥7

39

41

≥2

11

35

≥24

17

24

≥7

-

29

≥29

С

33

39

>6

72

59

≤13

66

59

≤7

61

59

≤2

72

65

≥7

66

76

≥10

17

65

≥48

Н

39

16

<23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

0

≤17

17

0

≤17

17

6

≤11

 

 Результати моніторингу свідчать, що внаслідок систематичної, планомірної роботи з дошкільниками у дітей на кінець року на достатньому та середньому рівні сформовані основні життєві компетенції та знизився показник низького рівня засвоєння знань.

Відсутність високого рівнів ЗУН обумовлена тим, що діти мають складні діагнози опорно-рухового апарату, значні порушення мовлення та другорядні діагнози різних порушень. Головна особливість пізнавальної діяльності та особистості дітей з порушеннями опорно-рухового апарату полягає у вираженій диспропорційності, нерівномірному, порушеному темпі розвитку, а також якісній своєрідності формування психіки.

        За результатами педагогічної, психологічної діагностики на початку навчального року було виділено дітей «групи ризику» (діти з низьким рівнем ЗУН, складними діагнозами, які потребують комплексної реабілітаційної, корекційної роботи спеціалістів). Питання подальшої корекційно-відновлювальної роботи з такими дітьми розглядались на засіданнях психолого-медико-педагогічного консиліуму СДНЗ №232 (ПМПК). За висновками засіданнь ПМПК в цьому навчальному році  посилена індивідуальна корекційна робота проводилась з 4 дітьми.

Проведений моніторинг освітньої роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. є результативним і відповідає програмним вимогам. Він  виявив також резерви щодо подальшого вдосконалення професійної майстерності педагогів щодо підвищення якості освітньої роботи з дітьми, зокрема з освітніх ліній «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

 Резервом у роботі також є вдосконалення діагностичного інструментарію, методик обстеження для організації і проведення моніторингу досягнень дітей раннього та передшкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.