ГОТУЄМОСЬ

ДО

ОЗДОРОВЧОГО

ПЕРІОДУ

Робота з батьками:

-Інформування батьків про особливості перебігу оздоровчого періоду у СДНЗ та підготовку до нього (бесіди, інструктажі, консультації, батьківські збори)
- Анкетування батьків щодо відвідування дітей влітку
- Збір заяв батьків про збереження місця за дитиною в СДНЗ на період оздоровлення

Документація вихователів:

-Режим дня
- Розклад організованої діяльності з дітьми
- Перспективно-календарний план навчально-виховної роботи на IV квартал
- Списки дітей та обєктивні данні

 - Табель щоденного відвідування дітьми групи

- План оснащення педпроцесу на наступний навчальний рік

Перевірити:

- Наповнюваність аптечки (бинт, вата або ватні диски, йод, зеленка, вушні палички, пластир, спирт, нашатир, вугілля активоване, мазь від укусів комах та синців, джгут медичний)
- Справність ігрового обладнання на майданчику
- Відсутність карантинних рослин у квітнику та на території біля ігрового майданчика
- Заміну піску в пісочницях та наявність захисного покриття на пісочницю

Групове приміщення:

- Створення предметно-розвивального середовища відповідно до віку дітей
- Підготовка атрибутів до сюжетно-рольових ігор
- Наявність дидактичних, розвивальних, настільних ігор
- Матеріали для СХД, ХМД
- Інвентар для господарсько-побутової праці та праці в природі

 Матеріал для дослідницько-пошукової діяльності

Роздягальня:

- Режим дня
- Розклад організованої діяльності з дітьми
- Інформаційний матеріал у куточку для батьків (консультації, памятки)
- Графік прийому громадян
- Адреса вебсайту СДНЗ
- Методичні рекомендації з різних видів діяльності з дітьми
-Іграшки для ігор на вулиці (для ігор з водою, ігор з піском, ігор з вітром)
- Природний матеріал, покидьковий матеріал для СХД
- Атрибути до рухливих ігор, спортивних ігор, сюжетно-рольових ігор

 - Інвентар для організації трудової діяльності (на городі, у квітнику)


Відповідно до перспективних  і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів

ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

- максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі (тіньові навіси, ігрові й фізкультурні майданчики);

- відповідну віку тривалість денного сну;

-оптимальну рухову активність дітей впродовж дня;
- дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

 

1. Діяльність СДНЗ у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

2.       Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо. 

3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. 
4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. 
5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування: 

- комплексів ранкової гімнастики; 

- комплексів гімнастики після денного сну; 

- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);

- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення). 
6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування: 

- фізичного; 

- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття); 

- пізнавального (в тому числі і природничі); 

- мовленнєвого.

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 

8. Щотижня доцільно планувати цільові прогулянки або пішохідні переходи (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).

9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми: 

- бесіди; 

- індивідуальна робота; 

- спостереження; 

- дидактичні ігри; 

- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);

- конструктивно-будівельні ігри; 

 трудові доручення, чергування; 

- самостійна діяльність; 

- робота із прищеплення навичок самообслуговування. 

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри: 

- сюжетно-рольові; 

- конструктивно-будівельні; 

- драматизації, театралізації; 

- дидактичні словесні; 

- з іграшками, предметами, картинками; 

- настільно-друковані; 

- інтелектуальні; 

- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах); 
- ігри з водою і піском. 

11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня); 
- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; 

- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; 
- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; 

- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; 

- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо. 

12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: 

- правил дорожнього руху; 

- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми; 
- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі; 

- правил користування електричними і газовими приладами; 

- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.