Оздоровчий період в СДНЗ триває

з 01 червня по 31 серпня поточного року

 

Нормативні документи, що регламентують роботу СДНЗ у літній період:

 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012 № 1/9-413)

- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227

- Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 98/227)

- Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9-198)

- Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012 № 1/9-413)

-Інструктивно-методичні  рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456)  

 

- Інструктивно-методичні  рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454).

Організація роботи СДНЗ в літній період:

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ:

- наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах в оздоровчий період становить до 15 осіб (частина друга ст. 14);

- одним із принципів дошкільної освіти є єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей (ст. 6);

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку (частина друга ст. 19);

- педагогічна рада дошкільного навчального закладу затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей (частина друга ст. 20).

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305:

- переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень) (п. 10);

- за дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) (п. 11);

- батькам, які не планують водити дитину до дошкільного закладу влітку, пропонується написати відповідну заяву.

- діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою (п. 24);

- план на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою (п. 24);

Відповідно до примітки 2 до Норм харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 № 1591, у літній оздоровчий період (90 днів) витрати на харчування збільшуються на 10% для придбання свіжих овочів і фруктів.

         Відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227:

- під час оздоровчого періоду необхідно організувати додатковий прийом їжі — другий сніданок з 10:00 до 11:00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки (п. 1.4);

- лікар контролює додержання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці, виконання меню, якість та безпеку страв, проводить санітарно-освітню роботу серед персоналу і батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період (п. 1.34);

- медична сестра проводить антропометричні вимірювання (дітей ясельних груп — раз на місяць, садових — раз на квартал; в період оздоровлення — щомісяця) (п. 1.35);

- з метою профілактики псевдотуберкульозу з 1 березня у дошкільних навчальних закладах забороняється приготування салатів із свіжих овочів врожаю минулого року. Такі овочі підлягають обов’язковій термічній обробці. Для профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь з 15 квітня до 15 жовтня забороняється готувати вінегрет (п. 4.25).

        Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів, забезпечується:

• максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі (тераси, веранди, ігрові й фізкультурні майданчики, парк, гай, берег водойми тощо);

• відповідна віку тривалість денного сну;

• збалансоване, збагачене вітамінами харчування;

• оптимальна рухова активність;

• дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках.