З 3 вересня 2018 року в нашому закладі дошкільної освіти почав роботу консультативний пункт для батьків, діти яких не відвідують ЗДО.

  Консультативний пункт працює за гнучким розкладом, згідно індивідуального графіку роботи                                                                                                спеціалістів-консультантів.

 

 


 

  Робота з батьками і дітьми проводиться у підгруповій та персоніфікованій формі.

  Послуги надаються на безкоштовній основі і громадських засадах.

  З'ясувати час відвідування Консультативного пункту можна за тел.: 286-26-39


Склад

спеціалістів-консультантів консультативного пункту СДНЗ №232

на 2019-2020 навчальний рік

 

Соловйова С.П.,  вихователь-методист

Сизоненко В.Г.,  практичний психолог;

Костюченко І.С.,  учитель-логопед;

Дорошенко Л.М.,  сестра медична старша;

Дієва О.В.,  сестра медична з лікувальної фізкультури;

Ксенафондова М.С.,  інструктор з фізичного виховання;


Графік роботи

консультативного пункту СДНЗ №232

 

 

ПІБ спеціаліста

Посада

День прийому

Час прийому

Соловйова

Світлана Павлівна

вихователь-методист

Вівторок

14.00 – 15.00

Сизоненко

Вікторія Григорівна

практичний психолог

Середа

17.00 – 18.00

Костюченко

Ірина Станіславівна

учитель-логопед

Середа

17.00 – 18.00

Дорошенко

Любов Миколаївна

сестра медична старша

Вівторок

10.00 – 11.00

Дієва

Оксана Василівна

сестра медична з ЛФК

Пятниця

11.00 – 12.00

Ксенафондова

Марина Станіславівна

інструктор з фізичного виховання

Вівторок

11.00 – 12.00

 

музичний керівник

Четвер

13.00 – 14.00


План роботи

консультативного пункту СДНЗ №232

 

на 2019-2020 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Розміщення матеріалу на інформаційному стенді для батьків та на сайті СДНЗ щодо висвітлення окремих положень Закону України «Про освіту», особливо підкреслити зміст п.7 ст. 9 про відповідальність батьків за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів 

До 01.10.2019

Вихователь-методист

2.

Пропаганда необхідності дошкільної освіти як умови наступності освітніх ланок та їх безперервності

Систематично

Педагоги СДНЗ

3.

Консультування батьків щодо психофізичних особливостей дітей певного вікового періоду

За потребою

Практичний психолог

4.

Консультування батьків щодо:

-    зміцнення та збереження психофізичного здоровя дітей;

-    проведення корекційно-профіактичної роботи з дітьми вдома щодо попередже-ння порушень опорно-рухового апарату;

-    профілактики та корекції вад мовлення;

-    розвитку творчих здібностей дітей;

-    розвитку основних рухів та організації рухової активності дітей;

-    підготовки дітей до шкільного навчання;

-    організації ігрової діяльності вдома;

-    організації харчування вдома.

За запитом

Педагогічні працівники СДНЗ

5.

Допомога батькам у визначенні розвитку і реалізації здібностей дітей, які не відвідують ЗДО

За потребою

Практичний психолог

6.

Ознайомлення батьків із режимом і розкладом занять у СДНЗ.

Вересень 2019

Вихователь-методист

7.

Рекомендації щодо організації життєдіяльності дитини вдома

За запитом

Вихователь-методист

8.

День Відкритих дверей із показом освітньої, оздоровчої, корекційно-профілактичної  роботи з дітьми

1 раз на квартал

Педагоги СДНЗ

9.

Виставки науково-методичної літератури для батьків з питань виховання та навчання дітей

Протягом року

Вихователь-методист

10.

Розміщення на інформаційному стенді для батьків програмових вимог щодо розвитку особистості дитини

Листопад 2019

Вихователь-методист

11.

Проводити консультації для батьків за індивідуальними запитами

За запитом

Вихователь-методист, практичний психолог

12.

Розміщення інформаційних консультацій на сайті СДНЗ

Щомісяця

Вихователь-методист, спеціалісти СДНЗ


 

Заходи

щодо охоплення дітей дошкільною освітою, проведення з сім’ями просвітницької роботи

в СДНЗ №232 на 2019-2020 навчальний рік

 

 

№ з/п

Зміст

Термін

Відповідальні

1

2

3

4

1

Організація в СДНЗ №232роботи консультативного пункту для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Вересень 2019

Завідувач

СДНЗ №232

 

Затвердження:

Положення про консультативний пункт СДНЗ №232;

склад спеціалістів-консультантів;

графік   та план роботи консультативного пункту,

Вересень 2019

Завідувач

СДНЗ №232

 

Забезпечення широкої просвітницької роботи серед батьків з питань:

можливих форм здобуття дітьми з особливими освітніми потребами дошкільної освіти;

важливості здобуття дитиною дошкільної освіти;

обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної

освіти;

ролі сім’ї у дошкільній освіті;

прав дитини у сфері дошкільної освіти;

поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

Впродовж

2019-2020 н.р.

Спеціалісти

консультпункту

 

Консультування педагогів ЗДО щодо освоєння інтерактивних технологій взаємодії з батьками дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

Впродовж

2019-2020 н.р.

Вихователь-

методист

 

Залучення батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, до активної співпраці у розвитку, вихованні, навчанні  із ЗДО («Дні відкритих дверей», участь у підготовці до свят, розваг, занять, тощо)

Впродовж

2019-2020 н.р.

Спеціалісти

консультпункту

 

Консультативно-рекомендаційна допомога родині (консультації, Інтернет-консультації, бесіди, тренінги тощо)

Впродовж

2019-2020 н.р.

Спеціалісти

консультпункту

 

Запрошення на Дні відкритих дверей у вікових групах (презентація розвивального середовища дидактичних посібників, умови для фізичного та пізнавального розвитку)

2 рази на рік

(листопад, травень)

Вихователі

 

Запрошення батьків дітей, що не відвідують СДНЗ №232, на загальні батьківські збори з проблеми підготовки дітей до навчання в НУШ

Березень 2020

Вихователь-

методист,

практичний психолог