Відповідно до статей 30, 68 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі – Закон), на виконання наказу департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», з метою забезпечення прозорості, достовірності, повноти і інформаційної відкритості діяльності СДНЗ №232 було створено веб-сайт нашого закладу.

Для забезпечення якісної роботи та інформаційного супроводу веб-сайту наказом СДНЗ №232 від 01.12.2017 №113р  "Про створення робочої групи з супроводу веб-сайту СДНЗ №232" було затверджено склад робочої групи та Положення про веб-сторінку.


Склад

робочої групи з ведення веб-сайту СДНЗ №232

   - вихователь-методист Соловйова С.П.,

- практичний психолог Сизоненко В.Г.,

- учитель-логопед Костюченко І.С.,

- вихователь Гаркуша Я.В.,

- вихователь Олійник О.О.

- завідувач господарства Лукяненко О.В.

____________________________________________________________________

Розподіл обов’язків

між членами робочої групи з ведення веб-сайту СДНЗ №232

   

Напрямок роботи (розділ сайту)

П.І.Б. члена робочої групи

Технічне забезпечення, розміщення інформації на веб-сторінках

Гаркуша Я.В.

Загальна інформація та нормативно-правові документи щодо роботи СДНЗ, організація та результативність освітнього процесу

Соловйова С.П.

Систематизація інформації щодо освітнього процесу та роботи вікових груп

Сизоненко В.Г.

Інформація щодо корекційно-профілактичної роботи з дітьми, роботи спеціалістів СДНЗ

Костюченко І.С.

Фінансова діяльність СДНЗ

Олійник О.О.

Матеріально-технічне забезпечення СДНЗ

Соловйова С.П.,

Лукяненко О.В.


 

 Додаток

до наказу СДНЗ № 232

від 01.12.2017 № 113р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№ 232 «Сіренький зайчик»

Запорізької міської ради запорізької області

 

І. Загальні положення.

1.1. Дане положення про офіційний веб-сайт спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 232 «Сіренький зайчик»(далі–Положення) визначає мету і завдання, умови функціонування та змістовне інформаційне наповнення (далі–контент) веб-сайту за адресою https://sadikzp.jimdo.com (далі – сайт).

1.2. Сайт є власністю спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 232 «Сіренький зайчик» (далі – СДНЗ №232). Права на контнент сайту належать СДНЗ №232, окрім випадків, обумовлених в угодах з авторами робіт.

1.3. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством та даним Положенням.

 ІІ. Мета та завдання сайту.

2.1. Метою сайту є забезпечення офіційної інформації про СДНЗ №232 в мережі Інтренет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність СДНЗ №232, включення СДНЗ №232в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання Сайту:

- оперативне ознайомлення учасників освітнього процесу та інших зацікавлених осіб з різними аспектами та напрямами діяльності СДНЗ №232;

- розширення освітніх послуг СДНЗ №232;

- формування цілісного позитивного іміджу СДНЗ №232;

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про якість освітньої, фізкультурно-оздоровчої, корекційно-відновлювальної лікувально-профілактичної роботи в СДНЗ №232;

- презентація досягнень учасників освітнього процесу СДНЗ №232;

- створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу СДНЗ №232на основі використання можливостей Інтернет;

- виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних, проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

- підвищення ефективності освітньої, педагогічної діяльності учасників освітнього процесу СДНЗ №232 шляхом організації різних форм дистанційного навчання, консультування засобами сайту;

- стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

 ІІІ. Умови функціонування сайту.

3.1. Для забезпечення функціонування сайту створюється робоча група із супроводу роботи сайту(далі – робоча група).

3.2. Умови функціонування (концепція, структура, регламент, конструювання меню тощо) сайту обговорюється робочою групою.

3.3. До складу робочої групи входять: вихователь-методист (загальна інформація та нормативно-правові документи щодо роботи СДНЗ, організація та результативність освітнього процесу, матеріально-технічне забезпечення СДНЗ); практичний психолог(систематизація інформації щодо освітнього процесу та роботи вікових груп);учитель-логопед(інформація щодо корекційно-профілактичної роботи з дітьми, роботи спеціалістів СДНЗ); вихователі(технічне забезпечення, розміщення інформації на веб-сторінках, фінансова діяльність СДНЗ);завідувач господарства(матеріально-технічне забезпечення СДНЗ).

3.4. Керівником робочої групи є вихователь-методист.

3.5. Керівник робочої групи:

- несе відповідальність за дизайн, зміст контенту, структуру та динаміку наповнення сайту;

- погоджує всю інформацію для розміщення на сайті із завідувачем СДНЗ №232;

- визначає місце, терміни розміщення та дії контенту сайту;

- з'ясовує та усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного надання інформації для розміщення на сайті;

3.6. Робоча група  за погодженням з керівником сайту:

- несе відповідальність за дизайн, контент, структуру та динаміку наповнення сайту;

- контролює цілісність і доступність інформаційного ресурсу сайту;

- вносить зміни до конструктору, меню та файлового менеджеру сайту;

- вчасно та оперативно забезпечує сайт контентом (друковані, фото та відео матеріали тощо);

- має право вилучити вже розміщені на сайті матеріали, якщо з'ясується, що в процесі їх публікації були порушені чиї-небудь права, чинне законодавство, загальноприйняті норми етики.

- усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного надання інформації для розміщення на сайті.

- не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;

- не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

3.7. Користувачем сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

 IV. Контент сайту.

4.1. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

4.2. Інформаційний ресурс сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів СДНЗ №232, педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти, інших зацікавлених осіб.

4.3. Матеріали сайту носять освітній характер і не суперечать загальновизнаним науковим фактам, етичним нормам і законодавству України.

4.4. Сайт має основні розділита підрозділименю, які оформлені в єдиному стилі. У процесі роботи сайту за погодженням керівника допускається збільшення або зменшення кількості розділів, підрозділів та веб-сторінок.

4.5. Кожен розділ, підрозділ та веб-сторінка сайту має власну назву, дизайн, контент, динаміку наповнення відповідно до мети та завдань структурних підрозділів СДНЗ №232. У процесі роботи сайту за погодженням керівника допускається внесення змін до назв, дизайну, контенту та динаміки наповнення сайту.

4.6. Для зареєстрованих користувачів Сайту працює форум. Модератором форуму є робоча група.

4.7. На сайті не допускається розміщення протиправної інформації, інформації, що не має відношення до діяльності СДНЗ №232 і освітньої галузі або розпалює міжнаціональну ворожнечу та закликає до насильства.

4.8. Автори несуть особисту відповідальність за зміст матеріалів, наданих ними для публікації на сайті. Технічні вимоги до матеріалів, які подаються, визначаються робочою групою.

4.9. Авторське право на розміщені на сайті матеріали зберігається за їх авторами.