Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

  • Забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;
  •  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;
  • Слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоровя, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;
  • Поважати  гідність дитини;
  • Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  • Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  • Інші обовязки, що передбачені законодавством України.
  • Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.